Simex

Kompanija Simex svjetski je proizvođač priključaka za radne strojeve, od kojih su neki i njihovi patenti. Simex nudi rješenja za poljoprivredu, građevinu, infrastrukturu, radove ispod mora, radove na cesti, kamenolome, recikliranje i komunalne radove. Sjedište firme je u Italiji.

Ostala zastupstva
  • Tepro d.o.o.
  • Tepro d.o.o.
  • Tepro d.o.o.
  • Tepro d.o.o.
  • Tepro d.o.o.
  • Tepro d.o.o.