Subsite Electronics

Subsite Electronis je proizvođač sondi i tragača za horizontalne bušilice, lokatora podzemnih instalacija, pratećih softvera za horizontalne bušilice, planiranje, nadziranje i praćenje bušenja I izradu dokumentacije bušenja. Kompanija je član koncerna Charles Machine Works, a osnovana je 1988. godine u sklopu Ditch Witcha.

Georadar (2550GR)

Ostala zastupstva
  • Tepro d.o.o.
  • Tepro d.o.o.
  • Tepro d.o.o.
  • Tepro d.o.o.
  • Tepro d.o.o.
  • Tepro d.o.o.